Lot: 1

Current Price: 25 TL Starting Bid: 25 TL Estimated: TL Losing Winning

OSMANLI GÜMÜŞ NİŞAN-I İFTAHAR MADALYASI

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • OSMANLI GÜMÜŞ NİŞAN-I İFTAHAR MADALYASI

  Lot No: 1

  Lot: 1

  OSMANLI GÜMÜŞ NİŞAN-I İFTAHAR MADALYASI

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ İFTAHAR VE SANA-İ MADALYASI-Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san'atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sari hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887)

  Lot No: 2

  Lot: 2

  OSMANLI GÜMÜŞ İFTAHAR VE SANA-İ MADALYASI-Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san'atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sari hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887)

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ TAHLİSİYE MADALYASI-Tahlisiye Madalyası, Cankurtaran Madalyası veya Tahlis-i Can Madalyası, Sultan Abdulmecid döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilmeye başlanan sivil madalyadır.gümüşten mamul olup 1859 yılında verilmeye başlanmıştır.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  OSMANLI GÜMÜŞ TAHLİSİYE MADALYASI-Tahlisiye Madalyası, Cankurtaran Madalyası veya Tahlis-i Can Madalyası, Sultan Abdulmecid döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilmeye başlanan sivil madalyadır.gümüşten mamul olup 1859 yılında verilmeye başlanmıştır.

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ KANUN-İ ESASİ MADALYASI (GÜMÜŞ SAVATLI ASKILI)-Madalya Sultan II.Abdülhamit talimatıyla İlk Osmanlı anayasası'nın hatırasını yaşatmak için tanzim edilmiştir.Böylece Kanun-i Esasi Madalyası,hem II.Abdülhamit devrinden hem de Mehmet Reşat zamanında İktidarı sembolize eden en önemli madalyalardan biridir.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  OSMANLI GÜMÜŞ KANUN-İ ESASİ MADALYASI (GÜMÜŞ SAVATLI ASKILI)-Madalya Sultan II.Abdülhamit talimatıyla İlk Osmanlı anayasası'nın hatırasını yaşatmak için tanzim edilmiştir.Böylece Kanun-i Esasi Madalyası,hem II.Abdülhamit devrinden hem de Mehmet Reşat zamanında İktidarı sembolize eden en önemli madalyalardan biridir.

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ KIRIM HARBİ MADALYASI LA CRIMEE (NADİR TİP)-Kırım savaşı nedeniyle bastırıla madaya,Abdülmecid döneminde çıkarılmıştır.Madalyanın ön yüzünde zeytin dallarından meydana gelen bir çelenk,ortasında tuğra ve kırım 1271, arka yüzünde silah ve sancaklardan oluşan armanın altında (LA CRİMEA 1855) yazısı bulunur.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  OSMANLI GÜMÜŞ KIRIM HARBİ MADALYASI LA CRIMEE (NADİR TİP)-Kırım savaşı nedeniyle bastırıla madaya,Abdülmecid döneminde çıkarılmıştır.Madalyanın ön yüzünde zeytin dallarından meydana gelen bir çelenk,ortasında tuğra ve kırım 1271, arka yüzünde silah ve sancaklardan oluşan armanın altında (LA CRİMEA 1855) yazısı bulunur.

  TLSold
 • OSMANLI HAMİDİYE HİCAZ DEMİRYOLU MADALYASI (NADİR TİP) GÜMÜŞ KAPLAMA-Hicaz Demiryolu'na ait işlerde hizmetleri görülen ve maddi yardımda bulunan kimselere verilmek üzere ihdas olunan madalya idi. 1902 tarihli Nizamname ile çıkarılan bu madalyanın bir tarafında "Hamidiye Hicaz Demiryoluna hizmet eden hamiyetmendana mahsus madalyadır." ibaresi, öbür tarafında da tuğra ile altındaki lokomotif şekli vardır

  Lot No: 6

  Lot: 6

  OSMANLI HAMİDİYE HİCAZ DEMİRYOLU MADALYASI (NADİR TİP) GÜMÜŞ KAPLAMA-Hicaz Demiryolu'na ait işlerde hizmetleri görülen ve maddi yardımda bulunan kimselere verilmek üzere ihdas olunan madalya idi. 1902 tarihli Nizamname ile çıkarılan bu madalyanın bir tarafında "Hamidiye Hicaz Demiryoluna hizmet eden hamiyetmendana mahsus madalyadır." ibaresi, öbür tarafında da tuğra ile altındaki lokomotif şekli vardır

  TLSold
 • OSMANLI ATİK GRİT GÜMÜŞ MADALYASI-Girit Adasının hizmetinde bulunmuş olan kara ve deniz asker ve subaylarıyla, askeri komutanlara ve diğer memurlara, nışanı iftiharı olamak üzere imal edilmiş aynı zamanda Girit isyanında görev yapan askerler ve yukarıda belirtilenlere 1866 yılında verilmiştir.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  OSMANLI ATİK GRİT GÜMÜŞ MADALYASI-Girit Adasının hizmetinde bulunmuş olan kara ve deniz asker ve subaylarıyla, askeri komutanlara ve diğer memurlara, nışanı iftiharı olamak üzere imal edilmiş aynı zamanda Girit isyanında görev yapan askerler ve yukarıda belirtilenlere 1866 yılında verilmiştir.

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ KARADAĞ MADALYASI-Karadağdaki isyanın bastırılmasında yararlılık gösteren asker ve sivillere verilmiş madalyadır.
Gümüş İhdas Tarihi 1279 (1863)

  Lot No: 8

  Lot: 8

  OSMANLI GÜMÜŞ KARADAĞ MADALYASI-Karadağdaki isyanın bastırılmasında yararlılık gösteren asker ve sivillere verilmiş madalyadır. Gümüş İhdas Tarihi 1279 (1863)

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ SİLİSTRE MADALYASI-Silistre Madalyası, Sultan Abdülmecid döneminde Silistre müdafaası dolayısıyla ibraz edilmiştir. Ön yüzünde Sultan Abdülmecid'in tuğrası yer almakta olup, arka yüzünde ise Silistre şehrinin tasviri bulunmaktadır.1271

  Lot No: 9

  Lot: 9

  OSMANLI GÜMÜŞ SİLİSTRE MADALYASI-Silistre Madalyası, Sultan Abdülmecid döneminde Silistre müdafaası dolayısıyla ibraz edilmiştir. Ön yüzünde Sultan Abdülmecid'in tuğrası yer almakta olup, arka yüzünde ise Silistre şehrinin tasviri bulunmaktadır.1271

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ İŞKODRA MADALYASI (KÜÇÜK BOY NADİR TİP 26 MM)-Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın kışkırtması ile ayaklanan İşkodra valisi Mustafa Paşa'ya karşı düzenletilen bastırma seferinde yararlılıkları görülmüş asker ve sivil kişilere verilir. Madalya en son 1869'da verilmiştir.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  OSMANLI GÜMÜŞ İŞKODRA MADALYASI (KÜÇÜK BOY NADİR TİP 26 MM)-Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın kışkırtması ile ayaklanan İşkodra valisi Mustafa Paşa'ya karşı düzenletilen bastırma seferinde yararlılıkları görülmüş asker ve sivil kişilere verilir. Madalya en son 1869'da verilmiştir.

  TLSold
 • OSMANLI GÜMÜŞ KÜRDİSTAN MADALYASI (ÇOK NADİR)-Kürdistan madalyası,Osmanlı imparatorluğu'nda 1846 yılında çıkarılan madalyadir.doğu'da Bedirhan bey'in ve öteki aşiret liderlerinin başlattıkları ayaklanmayı bastıran subay ve askerlere verilmiştir.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  OSMANLI GÜMÜŞ KÜRDİSTAN MADALYASI (ÇOK NADİR)-Kürdistan madalyası,Osmanlı imparatorluğu'nda 1846 yılında çıkarılan madalyadir.doğu'da Bedirhan bey'in ve öteki aşiret liderlerinin başlattıkları ayaklanmayı bastıran subay ve askerlere verilmiştir.

  TLSold
 • OSMANLI 4.DERECE NİŞAN-İ OSMANİ-Osmaniye Nişanı, 1862 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilmeye başlanan sivil ve askerî nişandır. Sultan Abdülaziz tahta geçtikten sonra 9 Aralık 1861 tarihinde yeni bir nişanın ihdasına yönelik irade buyurdu. 1862'den itibaren verilmeye başlandı.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  OSMANLI 4.DERECE NİŞAN-İ OSMANİ-Osmaniye Nişanı, 1862 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilmeye başlanan sivil ve askerî nişandır. Sultan Abdülaziz tahta geçtikten sonra 9 Aralık 1861 tarihinde yeni bir nişanın ihdasına yönelik irade buyurdu. 1862'den itibaren verilmeye başlandı.

  TLSold
 • ÇANAKKALE HARP MADALYASI-Bu madalya I. Dünya Savaşı süresince başta Osmanlı cephelerinde savaşanlara olmak üzere Osmanlı ve diğer İttifak Devletleri birliklerine verildi.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  ÇANAKKALE HARP MADALYASI-Bu madalya I. Dünya Savaşı süresince başta Osmanlı cephelerinde savaşanlara olmak üzere Osmanlı ve diğer İttifak Devletleri birliklerine verildi.

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/2 EDİRNE 2 KURUŞ (R ) ÇİL

  Lot No: 14

  Lot: 14

  V.MEHMED REŞAD 1327/2 EDİRNE 2 KURUŞ (R ) ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/1 BURSA 2 KURUŞ (R ) ÇİL

  Lot No: 15

  Lot: 15

  V.MEHMED REŞAD 1327/1 BURSA 2 KURUŞ (R ) ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/3 SELANİK 2 KURUŞ (RR) ÇİL

  Lot No: 16

  Lot: 16

  V.MEHMED REŞAD 1327/3 SELANİK 2 KURUŞ (RR) ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/3 MANASTIR 2 KURUŞ (RR) ÇİL

  Lot No: 17

  Lot: 17

  V.MEHMED REŞAD 1327/3 MANASTIR 2 KURUŞ (RR) ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/3 KOSOVA 2 KURUŞ (RR) ÇİL

  Lot No: 18

  Lot: 18

  V.MEHMED REŞAD 1327/3 KOSOVA 2 KURUŞ (RR) ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/2 EDİRNE 5 KURUŞ (R ) ÇİL

  Lot No: 19

  Lot: 19

  V.MEHMED REŞAD 1327/2 EDİRNE 5 KURUŞ (R ) ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/2 EDİRNE 10 KURUŞ (RR) ÇA/ÇİL

  Lot No: 20

  Lot: 20

  V.MEHMED REŞAD 1327/2 EDİRNE 10 KURUŞ (RR) ÇA/ÇİL

  TLSold
 • ABDÜLMECİD 1255/6 10 KURUŞ (RR) ÇT/ÇÇT

  Lot No: 21

  Lot: 21

  ABDÜLMECİD 1255/6 10 KURUŞ (RR) ÇT/ÇÇT

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293/12 10 KURUŞ (RRR) K.Ç

  Lot No: 22

  Lot: 22

  II.ABDÜLHAMİD 1293/12 10 KURUŞ (RRR) K.Ç

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293/21 2 KURUŞ (RR) ÇT/ÇÇT

  Lot No: 23

  Lot: 23

  II.ABDÜLHAMİD 1293/21 2 KURUŞ (RR) ÇT/ÇÇT

  TLSold
 • ABDÜLMECİD 1255/16 20 PARA (R) ÇA

  Lot No: 24

  Lot: 24

  ABDÜLMECİD 1255/16 20 PARA (R) ÇA

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD MISIR 1293/4 1 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 25

  Lot: 25

  II.ABDÜLHAMİD MISIR 1293/4 1 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • V.MURAD MISIR 1293/1 1 KURUŞ ÇA

  Lot No: 26

  Lot: 26

  V.MURAD MISIR 1293/1 1 KURUŞ ÇA

  TLSold
 • V.MEHMREŞAD 1327/7 5 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 29

  Lot: 29

  V.MEHMREŞAD 1327/7 5 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/8 20 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 30

  Lot: 30

  V.MEHMED REŞAD 1327/8 20 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/9 20 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 31

  Lot: 31

  V.MEHMED REŞAD 1327/9 20 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • ABDÜLMECİD 1255/8 20 KURUŞ ÇA

  Lot No: 32

  Lot: 32

  ABDÜLMECİD 1255/8 20 KURUŞ ÇA

  TLSold
 • VAHDEDDİN 1336/1 5 KURUŞ (RRR) DELİKLİ

  Lot No: 33

  Lot: 33

  VAHDEDDİN 1336/1 5 KURUŞ (RRR) DELİKLİ

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1327/10 20 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 34

  Lot: 34

  V.MEHMED REŞAD 1327/10 20 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • ABDÜLAZİZ 1277/14 20 KURUŞ ÇA

  Lot No: 35

  Lot: 35

  ABDÜLAZİZ 1277/14 20 KURUŞ ÇA

  TLSold
 • ABDÜLMECİD 1255/15 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  Lot No: 36

  Lot: 36

  ABDÜLMECİD 1255/15 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293/30 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  Lot No: 37

  Lot: 37

  II.ABDÜLHAMİD 1293/30 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293/20 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  Lot No: 38

  Lot: 38

  II.ABDÜLHAMİD 1293/20 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  TLSold
 • VAHDEDDİN 1336/1 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  Lot No: 39

  Lot: 39

  VAHDEDDİN 1336/1 100 KURUŞ ÇİL-7.20 GR 22 AYAR ALTIN

  TLSold
 • 2.EMİSYON 50 KURUŞ SERİ B19 ÇÇT-HAFİF DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 40

  Lot: 40

  2.EMİSYON 50 KURUŞ SERİ B19 ÇÇT-HAFİF DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 2.EMİSYON 2.5 LİRA SERİ B8 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 41

  Lot: 41

  2.EMİSYON 2.5 LİRA SERİ B8 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 1.TERTİP 500 LİRA SERİ D15 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 42

  Lot: 42

  5.EMİSYON 1.TERTİP 500 LİRA SERİ D15 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 3.EMİSYON 2.TERTİP 50 LİRA SERİ A9 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 43

  Lot: 43

  3.EMİSYON 2.TERTİP 50 LİRA SERİ A9 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 3.EMİSYON 100 LİRA SERİ A1 ÇT/ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 44

  Lot: 44

  3.EMİSYON 100 LİRA SERİ A1 ÇT/ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 4.EMİSYON 1.TERTİP 10 LİRA SERİ R25 ÇT-NATUREL

  Lot No: 45

  Lot: 45

  4.EMİSYON 1.TERTİP 10 LİRA SERİ R25 ÇT-NATUREL

  TLSold
 • 4.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ A4 ÇT-NATUREL

  Lot No: 46

  Lot: 46

  4.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ A4 ÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 3.TERTİP 50 LİRA SERİ R7 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 47

  Lot: 47

  5.EMİSYON 3.TERTİP 50 LİRA SERİ R7 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 5.EMİSYON 4.TERTİP 100 LİRA SERİ U27 ÇÇT+-NATUREL

  Lot No: 48

  Lot: 48

  5.EMİSYON 4.TERTİP 100 LİRA SERİ U27 ÇÇT+-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 2.TERTİP 500 LİRA SERİ K8 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 49

  Lot: 49

  5.EMİSYON 2.TERTİP 500 LİRA SERİ K8 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 2.EMİSYON 1 LİRA SERİ B18 ÇÇT+-ALT BÖRDÜRDE AŞINMA DÜZETLME MEVCUT

  Lot No: 50

  Lot: 50

  2.EMİSYON 1 LİRA SERİ B18 ÇÇT+-ALT BÖRDÜRDE AŞINMA DÜZETLME MEVCUT

  TLSold
 • 5.EMİSYON 3.TERTİP 100 LİRA SERİ O04 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 51

  Lot: 51

  5.EMİSYON 3.TERTİP 100 LİRA SERİ O04 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 6.TERTİP 100 LİRA SERİ F50 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 52

  Lot: 52

  5.EMİSYON 6.TERTİP 100 LİRA SERİ F50 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ M21 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 53

  Lot: 53

  5.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ M21 ÇÇT-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 5.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ R26 ÇT+

  Lot No: 54

  Lot: 54

  5.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ R26 ÇT+

  TLSold
 • 5.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ L22 ÇÇT

  Lot No: 55

  Lot: 55

  5.EMİSYON 2.TERTİP 10 LİRA SERİ L22 ÇÇT

  TLSold
 • 5.EMİSYON 5.TERTİP 100 LİRA SERİ A19 ÇA-DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 56

  Lot: 56

  5.EMİSYON 5.TERTİP 100 LİRA SERİ A19 ÇA-DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 2.EMİSYON (BARBUN) 10 LİRA SERİ E6 TEMİZ

  Lot No: 57

  Lot: 57

  2.EMİSYON (BARBUN) 10 LİRA SERİ E6 TEMİZ

  TLSold
 • 2.EMİSYON 2.5 LİRA SERİ C12 ÇÇT-HAFİF DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 58

  Lot: 58

  2.EMİSYON 2.5 LİRA SERİ C12 ÇÇT-HAFİF DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 5.EMİSYON 3.TERTİP 2.5 LİRA SERİ Z13 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 59

  Lot: 59

  5.EMİSYON 3.TERTİP 2.5 LİRA SERİ Z13 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 4.TERTİP 2.5 LİRA SERİ A7 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 60

  Lot: 60

  5.EMİSYON 4.TERTİP 2.5 LİRA SERİ A7 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 4.TERTİP 2.5 LİRA SERİ B19 ÇA-NATUREL

  Lot No: 61

  Lot: 61

  5.EMİSYON 4.TERTİP 2.5 LİRA SERİ B19 ÇA-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 2.TERTİP 2.5 LİRA SERİ M18 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 62

  Lot: 62

  5.EMİSYON 2.TERTİP 2.5 LİRA SERİ M18 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 3.TERTİP 500 LİRA SERİ S70 ÇT+-ARKA YÜZDE AŞINMA DÜZELTME MEVCUT

  Lot No: 63

  Lot: 63

  5.EMİSYON 3.TERTİP 500 LİRA SERİ S70 ÇT+-ARKA YÜZDE AŞINMA DÜZELTME MEVCUT

  TLSold
 • 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA SERİ I49 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 64

  Lot: 64

  5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA SERİ I49 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 5.EMİSYON 1.TERTİP 5 LİRA SERİ C19 ÇÇT-NATUREL

  Lot No: 65

  Lot: 65

  5.EMİSYON 1.TERTİP 5 LİRA SERİ C19 ÇÇT-NATUREL

  TLSold
 • 1972 HATIRA SETİ (ÖZEL BASKI)-4 ADET GÜMÜŞ PARADAN OLUŞMAKTADIR

  Lot No: 66

  Lot: 66

  1972 HATIRA SETİ (ÖZEL BASKI)-4 ADET GÜMÜŞ PARADAN OLUŞMAKTADIR

  TLSold
 • 1982 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI SETİ ALTIN (7.13 GR 22 AYAR)-NADİR

  Lot No: 67

  Lot: 67

  1982 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI SETİ ALTIN (7.13 GR 22 AYAR)-NADİR

  TLSold
 • BEŞİKTAŞ ALTIN KARTALLI SET KUTULU-KUTUSUNDA ALTIN KARTALLI ( 2 GR 22 AYAR ALTINI VARDIR)

  Lot No: 68

  Lot: 68

  BEŞİKTAŞ ALTIN KARTALLI SET KUTULU-KUTUSUNDA ALTIN KARTALLI ( 2 GR 22 AYAR ALTINI VARDIR)

  TLSold
 • GALATASARAY HATIRA PARA SETİ KUTULU

  Lot No: 69

  Lot: 69

  GALATASARAY HATIRA PARA SETİ KUTULU

  TLSold
 • MEVLANA HATIRA PARA SETİ

  Lot No: 70

  Lot: 70

  MEVLANA HATIRA PARA SETİ

  TLSold
 • 2000 MİLENYUM HATIRA PARA SETİ

  Lot No: 71

  Lot: 71

  2000 MİLENYUM HATIRA PARA SETİ

  TLSold
 • NOSTALJİ HATIRA SETİ 3 LÜ

  Lot No: 72

  Lot: 72

  NOSTALJİ HATIRA SETİ 3 LÜ

  TLSold
 • BİNYILIN TÜRKLERİ HATIRA SETİ ALTINLI

  Lot No: 73

  Lot: 73

  BİNYILIN TÜRKLERİ HATIRA SETİ ALTINLI

  TLSold
 • BİNYILIN TÜRKLERİ HATIRA SETİ GÜMÜŞ

  Lot No: 74

  Lot: 74

  BİNYILIN TÜRKLERİ HATIRA SETİ GÜMÜŞ

  TLSold
 • TÜRKİYE'NİN KUŞLARI HATIRA PARA SETİ GÜMÜŞ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 75

  Lot: 75

  TÜRKİYE'NİN KUŞLARI HATIRA PARA SETİ GÜMÜŞ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • SELÇUKLU DÖNEMİ BURÇ TASVİRLERİ SETİ GÜMÜŞ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 76

  Lot: 76

  SELÇUKLU DÖNEMİ BURÇ TASVİRLERİ SETİ GÜMÜŞ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • SELÇUKLU DÖNEMİ BURÇ TASVİRLERİ SETİ GÜMÜŞ-ALTINLI (7.2 GR 22 AYAR)-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 77

  Lot: 77

  SELÇUKLU DÖNEMİ BURÇ TASVİRLERİ SETİ GÜMÜŞ-ALTINLI (7.2 GR 22 AYAR)-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • ÇANAKKALE GEMİLER HATIRA PARA SETİ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 78

  Lot: 78

  ÇANAKKALE GEMİLER HATIRA PARA SETİ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • ÇANAKKALE HATIRA GÜMÜŞ PARA SETİ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 79

  Lot: 79

  ÇANAKKALE HATIRA GÜMÜŞ PARA SETİ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ SETİ GÜMÜŞ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 80

  Lot: 80

  AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ SETİ GÜMÜŞ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ SETİ BRONZ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 81

  Lot: 81

  AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ SETİ BRONZ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ HATIRA PARA SETİ-KİTİYLE BİRLİKTE

  Lot No: 82

  Lot: 82

  DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ HATIRA PARA SETİ-KİTİYLE BİRLİKTE

  TLSold
 • 2020 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  Lot No: 83

  Lot: 83

  2020 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  TLSold
 • 2020 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  Lot No: 84

  Lot: 84

  2020 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  TLSold
 • 2021 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ (BAKIR)-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  Lot No: 85

  Lot: 85

  2021 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ (BAKIR)-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  TLSold
 • 2021 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ (BAKIR)-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  Lot No: 86

  Lot: 86

  2021 DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SERİSİ (BAKIR)-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  TLSold
 • DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SETİ BAKIR-ALÜMİNYUM İKİLİ-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  Lot No: 87

  Lot: 87

  DARPHANE ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SETİ BAKIR-ALÜMİNYUM İKİLİ-ÖZEL YAPILMIŞ KİTİYLE BERABER

  TLSold
 • 2021 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ (HATIRA BRONZ PARA)-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 88

  Lot: 88

  2021 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ (HATIRA BRONZ PARA)-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2021 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ (HATIRA BRONZ PARA)-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 89

  Lot: 89

  2021 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ (HATIRA BRONZ PARA)-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2014 MATRAKÇI NASUH EFENDİ 450.ÖLÜM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 90

  Lot: 90

  2014 MATRAKÇI NASUH EFENDİ 450.ÖLÜM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2014 FİBA HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 91

  Lot: 91

  2014 FİBA HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 23 NİSAN BÜYÜK BOY HATIRA GÜMÜŞ PARA (95 GR)-SERTİFİKALI

  Lot No: 92

  Lot: 92

  23 NİSAN BÜYÜK BOY HATIRA GÜMÜŞ PARA (95 GR)-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 23 NİSAN HATIRA GÜMÜŞ KAPLAMA-SERTİFİKALI

  Lot No: 93

  Lot: 93

  23 NİSAN HATIRA GÜMÜŞ KAPLAMA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • SAKATLAR YILI İNGİLİZ BASKI (PARLAK) NADİR

  Lot No: 94

  Lot: 94

  SAKATLAR YILI İNGİLİZ BASKI (PARLAK) NADİR

  TLSold
 • BALIKÇILIK GÜMÜŞ İNGİLİZ BASKI HATIRA PARA-İNGİLİZ DARPHANESİ ORJİNAL KUTUSUNDA SERTİFİKALI NADİR

  Lot No: 95

  Lot: 95

  BALIKÇILIK GÜMÜŞ İNGİLİZ BASKI HATIRA PARA-İNGİLİZ DARPHANESİ ORJİNAL KUTUSUNDA SERTİFİKALI NADİR

  TLSold
 • BALIKÇILIK NİKEL İGİLİZ BASKI HATIRA PARA

  Lot No: 96

  Lot: 96

  BALIKÇILIK NİKEL İGİLİZ BASKI HATIRA PARA

  TLSold
 • 2010 TBMM 90.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 97

  Lot: 97

  2010 TBMM 90.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 HİCRETİN 1430.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 98

  Lot: 98

  2009 HİCRETİN 1430.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 HİCRETİN 1430.YILI HATIRA BRONZ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 99

  Lot: 99

  2009 HİCRETİN 1430.YILI HATIRA BRONZ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 AKDENİZ (7 BÖLGE ŞEHİRLERİ SERİSİ) HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 100

  Lot: 100

  2008 AKDENİZ (7 BÖLGE ŞEHİRLERİ SERİSİ) HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 AİLE VE KADIN GELECEKTİR HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 101

  Lot: 101

  2012 AİLE VE KADIN GELECEKTİR HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 7 BÖLGE ŞEHİR (UŞAK-MANİSA) HATIRA GÜMÜŞ PARA

  Lot No: 102

  Lot: 102

  2012 7 BÖLGE ŞEHİR (UŞAK-MANİSA) HATIRA GÜMÜŞ PARA

  TLSold
 • 2013 PİRİ REİS'İN DÜNYA HARİTASININ 500.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 103

  Lot: 103

  2013 PİRİ REİS'İN DÜNYA HARİTASININ 500.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 İPEK YOLU ÖZBEKİSTAN HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 104

  Lot: 104

  2008 İPEK YOLU ÖZBEKİSTAN HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2011 TÜRK HAVA KUVVETLERİ 100.YIL HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 105

  Lot: 105

  2011 TÜRK HAVA KUVVETLERİ 100.YIL HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 OBAMA'NIN ZİYARETİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 106

  Lot: 106

  2009 OBAMA'NIN ZİYARETİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 FREDERIC CHOPIN 200.DOĞUM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 107

  Lot: 107

  2009 FREDERIC CHOPIN 200.DOĞUM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 İPEK YOLU SERİSİ (5) TÜRKMENİSTAN HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 108

  Lot: 108

  2012 İPEK YOLU SERİSİ (5) TÜRKMENİSTAN HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 KIZILADA FENERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 109

  Lot: 109

  2008 KIZILADA FENERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 ÇATALHÖYÜK HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 110

  Lot: 110

  2008 ÇATALHÖYÜK HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 MÜLKİYE'NİN 150.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 111

  Lot: 111

  2009 MÜLKİYE'NİN 150.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 112

  Lot: 112

  2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 SAYIŞTAY'IN 150.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 113

  Lot: 113

  2012 SAYIŞTAY'IN 150.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 ASPENDOS TİYATROSU HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 114

  Lot: 114

  2012 ASPENDOS TİYATROSU HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2011 KIŞ OYUNLARI ERZURUM HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 115

  Lot: 115

  2011 KIŞ OYUNLARI ERZURUM HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 ŞİLE FENERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 116

  Lot: 116

  2012 ŞİLE FENERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2011 KIŞ OYUNLARI ERZURUM HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 117

  Lot: 117

  2011 KIŞ OYUNLARI ERZURUM HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 YAHYA KEMAL BEYATLI (ÖLÜMÜNÜN 50.YILI) HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 118

  Lot: 118

  2008 YAHYA KEMAL BEYATLI (ÖLÜMÜNÜN 50.YILI) HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI (OSMAN GAZİ) HATIRA GÜMÜŞ PARA

  Lot No: 119

  Lot: 119

  1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI (OSMAN GAZİ) HATIRA GÜMÜŞ PARA

  TLSold
 • 1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA

  Lot No: 120

  Lot: 120

  1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA

  TLSold
 • 1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA

  Lot No: 121

  Lot: 121

  1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA

  TLSold
 • 1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA

  Lot No: 122

  Lot: 122

  1999 OSMANLI İMP.KURULUŞUNUN 700.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA

  TLSold
 • 2009 ATATÜRK'ÜN SAMSUN' ÇIKIŞININ 90.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 123

  Lot: 123

  2009 ATATÜRK'ÜN SAMSUN' ÇIKIŞININ 90.YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 VEFA SPOR KULUBÜ 100.YIL HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 124

  Lot: 124

  2008 VEFA SPOR KULUBÜ 100.YIL HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 KAŞGARLI MAHMUT 1000.DOĞUM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  Lot No: 125

  Lot: 125

  2008 KAŞGARLI MAHMUT 1000.DOĞUM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA -SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2000 MYRA'LI AZİZ NOEL BABA ALTIN HATIRA PARA-1.24 GR 24 AYAR

  Lot No: 126

  Lot: 126

  2000 MYRA'LI AZİZ NOEL BABA ALTIN HATIRA PARA-1.24 GR 24 AYAR

  TLSold
 • 1997 PİRİ REİS HATIRA ALTIN PARA (SERTİFİKALI)-1.24 GR 24 AYAR

  Lot No: 127

  Lot: 127

  1997 PİRİ REİS HATIRA ALTIN PARA (SERTİFİKALI)-1.24 GR 24 AYAR

  TLSold
 • 2003 NEMRUD HATIRA ALTIN PARA-1.24 GR 24 AYAR

  Lot No: 128

  Lot: 128

  2003 NEMRUD HATIRA ALTIN PARA-1.24 GR 24 AYAR

  TLSold
 • 1999 YAŞAYAN EFSANE TRUVA HATIRA ALTIN PARA-1.24 GR 24 AYAR

  Lot No: 129

  Lot: 129

  1999 YAŞAYAN EFSANE TRUVA HATIRA ALTIN PARA-1.24 GR 24 AYAR

  TLSold
 • 1997 DÜNYADAKİ İLK PARA LİDYA HATIRA ALTIN PARA-1.24 GR 24 AYAR

  Lot No: 130

  Lot: 130

  1997 DÜNYADAKİ İLK PARA LİDYA HATIRA ALTIN PARA-1.24 GR 24 AYAR

  TLSold
 • 1998 KROISOS HATIRA ALTIN PARA (SERTİFİKALI)-1.24 GR 24 AYAR

  Lot No: 131

  Lot: 131

  1998 KROISOS HATIRA ALTIN PARA (SERTİFİKALI)-1.24 GR 24 AYAR

  TLSold
 • 1997 İSTANBUL KÜLTÜR VARLIKLARI NO:1 KIZ KULESİ HATIRA ALTIN PARA-1.5 GR 22 AYAR

  Lot No: 132

  Lot: 132

  1997 İSTANBUL KÜLTÜR VARLIKLARI NO:1 KIZ KULESİ HATIRA ALTIN PARA-1.5 GR 22 AYAR

  TLSold
 • 1999 TOPHANE ÇEŞMESİ HATIRA ALTIN PARA (SERTİFİKALI)-1.5 GR 22 AYAR

  Lot No: 133

  Lot: 133

  1999 TOPHANE ÇEŞMESİ HATIRA ALTIN PARA (SERTİFİKALI)-1.5 GR 22 AYAR

  TLSold
 • 2007 İLK TUNÇ ÇAĞI HATIRA ALTIN PARASI (SERTİFİKALI)-1.5 GR 22 AYAR

  Lot No: 134

  Lot: 134

  2007 İLK TUNÇ ÇAĞI HATIRA ALTIN PARASI (SERTİFİKALI)-1.5 GR 22 AYAR

  TLSold
 • 2016 ANADOLU MEDENİYETLERİ NO:6 İYONLAR HATIRA ALTIN PARASI (SERTİFİKALI)-1.5 GR 22 AYAR

  Lot No: 135

  Lot: 135

  2016 ANADOLU MEDENİYETLERİ NO:6 İYONLAR HATIRA ALTIN PARASI (SERTİFİKALI)-1.5 GR 22 AYAR

  TLSold
 • 2020 ANADOLU MEDENİYETLERİ NO:10 OSMANLI İMPARATORLUĞU HATIRA ALTIN PARASI-1.5 GR 22 AYAR (SERTİFİKALI)

  Lot No: 136

  Lot: 136

  2020 ANADOLU MEDENİYETLERİ NO:10 OSMANLI İMPARATORLUĞU HATIRA ALTIN PARASI-1.5 GR 22 AYAR (SERTİFİKALI)

  TLSold
 • GUERNSEY 5 POUNDS ÇİL

  Lot No: 137

  Lot: 137

  GUERNSEY 5 POUNDS ÇİL

  TLSold
 • YENİ ZELANDA 20 DOLLARS ÇİL-POLYMER

  Lot No: 138

  Lot: 138

  YENİ ZELANDA 20 DOLLARS ÇİL-POLYMER

  TLSold
 • FİJİ 20 DOLLARS ÇİL

  Lot No: 139

  Lot: 139

  FİJİ 20 DOLLARS ÇİL

  TLSold
 • FİJİ 10 DOLLARS ÇİL

  Lot No: 140

  Lot: 140

  FİJİ 10 DOLLARS ÇİL

  TLSold
 • DOĞU KARAYİPLER 5 DOLLARS PMG-66EPQ SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 141

  Lot: 141

  DOĞU KARAYİPLER 5 DOLLARS PMG-66EPQ SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • ST.HELENA 10 POUNDS 2012 ÇİL

  Lot No: 142

  Lot: 142

  ST.HELENA 10 POUNDS 2012 ÇİL

  TLSold
 • ST.HELENA 20 POUNDS 2012 ÇİL

  Lot No: 143

  Lot: 143

  ST.HELENA 20 POUNDS 2012 ÇİL

  TLSold
 • MAN ADASI 20 POUNDS ÇİL

  Lot No: 144

  Lot: 144

  MAN ADASI 20 POUNDS ÇİL

  TLSold
 • İNGİLTERE 5 POUNDS PCGS-65PPQ SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 145

  Lot: 145

  İNGİLTERE 5 POUNDS PCGS-65PPQ SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • BAHAMALAR 4/- SHİLİNGS ÇA

  Lot No: 146

  Lot: 146

  BAHAMALAR 4/- SHİLİNGS ÇA

  TLSold
 • GUERNSEY 20 POUNDS SERİ E000356 (İLK BİN) ÇİL

  Lot No: 147

  Lot: 147

  GUERNSEY 20 POUNDS SERİ E000356 (İLK BİN) ÇİL

  TLSold
 • CANADA 20 DOLLARS PMG-64 SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 148

  Lot: 148

  CANADA 20 DOLLARS PMG-64 SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • BELİZE 1 DOLLAR WBG-64TOP SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 149

  Lot: 149

  BELİZE 1 DOLLAR WBG-64TOP SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • GUERNSEY 50 POUNDS PCGS-67PPQ SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 150

  Lot: 150

  GUERNSEY 50 POUNDS PCGS-67PPQ SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • CEBELİTARIK 50 POUNDS 2006 ÇİL

  Lot No: 151

  Lot: 151

  CEBELİTARIK 50 POUNDS 2006 ÇİL

  TLSold
 • MAURITIUS 50 RUPEES PMG-64EPQ SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 152

  Lot: 152

  MAURITIUS 50 RUPEES PMG-64EPQ SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • MAN ADASI 50 POUNDS ÇİL

  Lot No: 153

  Lot: 153

  MAN ADASI 50 POUNDS ÇİL

  TLSold
 • DJIBOUTI 5000 FRANCS ÇİL-SAYIM İZİ MEVCUT

  Lot No: 154

  Lot: 154

  DJIBOUTI 5000 FRANCS ÇİL-SAYIM İZİ MEVCUT

  TLSold
 • DJIBOUTI 10.000 FRANCS ÇİL

  Lot No: 155

  Lot: 155

  DJIBOUTI 10.000 FRANCS ÇİL

  TLSold
 • AFRİKA 1000 FRANCS 1980-84 PMG-64 SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 156

  Lot: 156

  AFRİKA 1000 FRANCS 1980-84 PMG-64 SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • BATI AFRİKA 100 FRANCS 1959 PCGS-65PPQ SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 157

  Lot: 157

  BATI AFRİKA 100 FRANCS 1959 PCGS-65PPQ SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • MADAGASKAR 500 FRANCS (SPECİMEN) PMG-67EPQ SERTİFİKALI ÇİL

  Lot No: 158

  Lot: 158

  MADAGASKAR 500 FRANCS (SPECİMEN) PMG-67EPQ SERTİFİKALI ÇİL

  TLSold
 • LAOS 100 KIP ÇİL

  Lot No: 159

  Lot: 159

  LAOS 100 KIP ÇİL

  TLSold
 • DJBOUTI 2000 FRANCS ÇİL

  Lot No: 160

  Lot: 160

  DJBOUTI 2000 FRANCS ÇİL

  TLSold
 • ORTA AFRİKA 1000 FRANCS ÇİL

  Lot No: 161

  Lot: 161

  ORTA AFRİKA 1000 FRANCS ÇİL

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 5 KURUŞ SERİ 18 ÇİL-SAYIM İZİ MEVCUT

  Lot No: 162

  Lot: 162

  V.MEHMED REŞAD 1332 5 KURUŞ SERİ 18 ÇİL-SAYIM İZİ MEVCUT

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1331 22 KANUN-İ EVVEL 1 LİRA SERİ F ÇT-PANFİLİ İMZA

  Lot No: 163

  Lot: 163

  V.MEHMED REŞAD 1331 22 KANUN-İ EVVEL 1 LİRA SERİ F ÇT-PANFİLİ İMZA

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293 100 KURUŞ SERİ 18 ÇÇT+

  Lot No: 164

  Lot: 164

  II.ABDÜLHAMİD 1293 100 KURUŞ SERİ 18 ÇÇT+

  TLSold
 • V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 0 HALİYLE-NADİR

  Lot No: 165

  Lot: 165

  V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 0 HALİYLE-NADİR

  TLSold
 • V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 12 HALİYLE

  Lot No: 166

  Lot: 166

  V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 12 HALİYLE

  TLSold
 • V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 11 HALİYLE

  Lot No: 167

  Lot: 167

  V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 11 HALİYLE

  TLSold
 • V.MURAD 50 KURUŞ SERİ 6 HALİYLE

  Lot No: 168

  Lot: 168

  V.MURAD 50 KURUŞ SERİ 6 HALİYLE

  TLSold
 • V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 10 HALİYLE

  Lot No: 169

  Lot: 169

  V.MURAD 20 KURUŞ SERİ 10 HALİYLE

  TLSold
 • V.MURAD 50 KURUŞ SERİ 5 HALİYLE

  Lot No: 170

  Lot: 170

  V.MURAD 50 KURUŞ SERİ 5 HALİYLE

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 4 ŞUBAT 2 1/2 LİRA HALİYLE

  Lot No: 171

  Lot: 171

  V.MEHMED REŞAD 1332 4 ŞUBAT 2 1/2 LİRA HALİYLE

  TLSold
 • VAHDEDDİN 1334 28 MART 5 LİRA SERİ D HALİYLE

  Lot No: 172

  Lot: 172

  VAHDEDDİN 1334 28 MART 5 LİRA SERİ D HALİYLE

  TLSold
 • VAHDEDDİN 1334 28 MART 10 LİRA HALİYLE

  Lot No: 173

  Lot: 173

  VAHDEDDİN 1334 28 MART 10 LİRA HALİYLE

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 1 KURUŞ SERİ R ÇA

  Lot No: 174

  Lot: 174

  V.MEHMED REŞAD 1332 1 KURUŞ SERİ R ÇA

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 2 1/2 KURUŞ SERİ R ÇA

  Lot No: 175

  Lot: 175

  V.MEHMED REŞAD 1332 2 1/2 KURUŞ SERİ R ÇA

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 5 KURUŞ SERİ 40 ÇÇT

  Lot No: 176

  Lot: 176

  V.MEHMED REŞAD 1332 5 KURUŞ SERİ 40 ÇÇT

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 5 KURUŞ SERİ 28 ÇÇT

  Lot No: 177

  Lot: 177

  V.MEHMED REŞAD 1332 5 KURUŞ SERİ 28 ÇÇT

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1331 22 KANUN-İ EVVEL 5 KURUŞ SERİ D ÇA

  Lot No: 178

  Lot: 178

  V.MEHMED REŞAD 1331 22 KANUN-İ EVVEL 5 KURUŞ SERİ D ÇA

  TLSold
 • ABDÜLMECİD 1277 20 KURUŞ HALİYLE

  Lot No: 179

  Lot: 179

  ABDÜLMECİD 1277 20 KURUŞ HALİYLE

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293 20 KURUŞ SERİ 35 HALİYLE

  Lot No: 180

  Lot: 180

  II.ABDÜLHAMİD 1293 20 KURUŞ SERİ 35 HALİYLE

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293 1 KURUŞ SERİ 112 - 00002 T/H-YUSUF MÜHÜR

  Lot No: 181

  Lot: 181

  II.ABDÜLHAMİD 1293 1 KURUŞ SERİ 112 - 00002 T/H-YUSUF MÜHÜR

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 1293 5 KURUŞ 9 HALİYLE-A.GALİP MÜHÜR

  Lot No: 182

  Lot: 182

  II.ABDÜLHAMİD 1293 5 KURUŞ 9 HALİYLE-A.GALİP MÜHÜR

  TLSold
 • II.ABDÜLHAMİD 193 20 KURUŞ SERİ 55 HALİYLE-YUSUF MÜHÜR

  Lot No: 183

  Lot: 183

  II.ABDÜLHAMİD 193 20 KURUŞ SERİ 55 HALİYLE-YUSUF MÜHÜR

  TLSold
 • V.MEHMED REŞAD 1332 6 AĞUSTOS 1 LİRA SERİ L HALİYLE

  Lot No: 184

  Lot: 184

  V.MEHMED REŞAD 1332 6 AĞUSTOS 1 LİRA SERİ L HALİYLE

  TLSold
 • 1926 25 KURUŞ (RRRRR) ÇOK NADİR T

  Lot No: 185

  Lot: 185

  1926 25 KURUŞ (RRRRR) ÇOK NADİR T

  TLSold
 • 1341 25 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 186

  Lot: 186

  1341 25 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • 1926 5 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 187

  Lot: 187

  1926 5 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • 1928 25 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 188

  Lot: 188

  1928 25 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • 1960 İHTİLAL GÜMÜŞ 10 LİRA ÇİL

  Lot No: 189

  Lot: 189

  1960 İHTİLAL GÜMÜŞ 10 LİRA ÇİL

  TLSold
 • 1940 İNÖNÜ GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL

  Lot No: 190

  Lot: 190

  1940 İNÖNÜ GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL

  TLSold
 • 1941 İNÖNÜ GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL

  Lot No: 191

  Lot: 191

  1941 İNÖNÜ GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL

  TLSold
 • 1939 ATA GÜMÜŞ 1 LİRA ÇÇT+

  Lot No: 192

  Lot: 192

  1939 ATA GÜMÜŞ 1 LİRA ÇÇT+

  TLSold
 • 1951 10 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 193

  Lot: 193

  1951 10 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • 1936 1 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 194

  Lot: 194

  1936 1 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • 1939 1 KURUŞ ÇİL

  Lot No: 195

  Lot: 195

  1939 1 KURUŞ ÇİL

  TLSold
 • 1941 İNÖNÜ GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL

  Lot No: 196

  Lot: 196

  1941 İNÖNÜ GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL

  TLSold
 • 1965 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 197

  Lot: 197

  1965 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1966 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 198

  Lot: 198

  1966 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1970 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 199

  Lot: 199

  1970 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1971 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 200

  Lot: 200

  1971 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1972 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 201

  Lot: 201

  1972 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1973 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 202

  Lot: 202

  1973 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1975 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 203

  Lot: 203

  1975 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1977 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 204

  Lot: 204

  1977 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1978 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 205

  Lot: 205

  1978 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1979 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  Lot No: 206

  Lot: 206

  1979 DARPHANE TEDAVÜL SETİ-DARPHANE ZARFINDA

  TLSold
 • 1981 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 207

  Lot: 207

  1981 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1982 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 208

  Lot: 208

  1982 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1983 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 209

  Lot: 209

  1983 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1984 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 210

  Lot: 210

  1984 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1989 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 211

  Lot: 211

  1989 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1990 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 212

  Lot: 212

  1990 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1991 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 213

  Lot: 213

  1991 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1992 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 214

  Lot: 214

  1992 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1993 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 215

  Lot: 215

  1993 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1994 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 216

  Lot: 216

  1994 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1995 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 217

  Lot: 217

  1995 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1996 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 218

  Lot: 218

  1996 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1997 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 219

  Lot: 219

  1997 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1999 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 221

  Lot: 221

  1999 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 1999 DARPHANE TEDAVÜL SETİ (ÖZEL BASKI) PROOF

  Lot No: 222

  Lot: 222

  1999 DARPHANE TEDAVÜL SETİ (ÖZEL BASKI) PROOF

  TLSold
 • 2000 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 223

  Lot: 223

  2000 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2001 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 224

  Lot: 224

  2001 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2002 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 225

  Lot: 225

  2002 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2003 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 226

  Lot: 226

  2003 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2004 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 227

  Lot: 227

  2004 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2005 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 228

  Lot: 228

  2005 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2005 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 229

  Lot: 229

  2005 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2006 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 230

  Lot: 230

  2006 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2007 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 231

  Lot: 231

  2007 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2008 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 232

  Lot: 232

  2008 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2009 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 233

  Lot: 233

  2009 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2009 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 234

  Lot: 234

  2009 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2010 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 235

  Lot: 235

  2010 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2011 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 236

  Lot: 236

  2011 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2012 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 237

  Lot: 237

  2012 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2013 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 238

  Lot: 238

  2013 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2014 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 239

  Lot: 239

  2014 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2015 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 240

  Lot: 240

  2015 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2016 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 241

  Lot: 241

  2016 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2017 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 242

  Lot: 242

  2017 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2018 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 243

  Lot: 243

  2018 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 2019 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  Lot No: 244

  Lot: 244

  2019 DARPHANE TEDAVÜL SETİ

  TLSold
 • 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ C02 ÇİL

  Lot No: 245

  Lot: 245

  7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ C02 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ D67 ÇİL

  Lot No: 246

  Lot: 246

  7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ D67 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ B40 ÇİL

  Lot No: 247

  Lot: 247

  7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ B40 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ C35 ÇİL

  Lot No: 248

  Lot: 248

  7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ C35 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ E25 ÇİL

  Lot No: 249

  Lot: 249

  7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ E25 ÇİL

  TLSold
 • 8.EMİSYON 50 YTL SERİ E01 ÇİL

  Lot No: 250

  Lot: 250

  8.EMİSYON 50 YTL SERİ E01 ÇİL

  TLSold
 • 8.EMİSYON 100 YTL SERİ C46 ÇİL

  Lot No: 251

  Lot: 251

  8.EMİSYON 100 YTL SERİ C46 ÇİL

  TLSold
 • 8.EMİSYON 100 YTL SERİ C44 ÇİL-HAFİF DALGALANMA MEVCUT

  Lot No: 252

  Lot: 252

  8.EMİSYON 100 YTL SERİ C44 ÇİL-HAFİF DALGALANMA MEVCUT

  TLSold
 • 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ A71 ÇİL

  Lot No: 253

  Lot: 253

  7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ A71 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ C31 ÇİL

  Lot No: 254

  Lot: 254

  7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ C31 ÇİL

  TLSold
 • 7EMİSYON 100.000 LİRA SERİ B40 ÇİL

  Lot No: 255

  Lot: 255

  7EMİSYON 100.000 LİRA SERİ B40 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 50.000 LİRA SERİ B84 ÇİL

  Lot No: 256

  Lot: 256

  7.EMİSYON 50.000 LİRA SERİ B84 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 50.000 LİRA SERİ A07 ÇİL

  Lot No: 257

  Lot: 257

  7.EMİSYON 50.000 LİRA SERİ A07 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 20.000 LİRA SERİ A28 ÇİL

  Lot No: 258

  Lot: 258

  7.EMİSYON 20.000 LİRA SERİ A28 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 20.000 LİRA SERİ B68 ÇİL

  Lot No: 259

  Lot: 259

  7.EMİSYON 20.000 LİRA SERİ B68 ÇİL

  TLSold
 • 8.EMİSYON 10 YTL SERİ A72 ÇİL

  Lot No: 260

  Lot: 260

  8.EMİSYON 10 YTL SERİ A72 ÇİL

  TLSold
 • 8.EMİSYON 10 YTL SERİ A71 ÇİL

  Lot No: 261

  Lot: 261

  8.EMİSYON 10 YTL SERİ A71 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ G02 ÇİL

  Lot No: 262

  Lot: 262

  6.EMİSYON 500 LİRA SERİ G02 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ F39 ÇİL

  Lot No: 263

  Lot: 263

  6.EMİSYON 500 LİRA SERİ F39 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ F81 ÇİL

  Lot No: 264

  Lot: 264

  6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ F81 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ E02 ÇİL

  Lot No: 265

  Lot: 265

  6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ E02 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 100 LİRA SERİ A72 ÇİL

  Lot No: 266

  Lot: 266

  6.EMİSYON 100 LİRA SERİ A72 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 100 LİRA SERİ B25 ÇİL

  Lot No: 267

  Lot: 267

  6.EMİSYON 100 LİRA SERİ B25 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 100 LİRA SERİ H90 ÇİL

  Lot No: 268

  Lot: 268

  6.EMİSYON 100 LİRA SERİ H90 ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 500.000 LİRA SERİ B83 ÇİL

  Lot No: 269

  Lot: 269

  7.EMİSYON 500.000 LİRA SERİ B83 ÇİL

  TLSold
 • 6.EMİSYON 20 LİRA SERİ I77 DESTE ÇİL

  Lot No: 270

  Lot: 270

  6.EMİSYON 20 LİRA SERİ I77 DESTE ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ J07 DESTE ÇİL

  Lot No: 271

  Lot: 271

  7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ J07 DESTE ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 500 LİRA SERİ D74 DESTE ÇİL

  Lot No: 272

  Lot: 272

  7.EMİSYON 500 LİRA SERİ D74 DESTE ÇİL

  TLSold
 • 7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ I30 (TAM SIRALI) DESTE ÇİL

  Lot No: 273

  Lot: 273

  7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ I30 (TAM SIRALI) DESTE ÇİL

  TLSold
 • 1936-50 DARPHANE NOSTALJİ SETİ

  Lot No: 274

  Lot: 274

  1936-50 DARPHANE NOSTALJİ SETİ

  TLSold
 • 1935 DARPHANE NOSTALJİ SETİ

  Lot No: 275

  Lot: 275

  1935 DARPHANE NOSTALJİ SETİ

  TLSold
 • BEŞİKTAŞ 16. ŞAMPİYONLUK HATIRA (SET) BEYAZ KUTULU

  Lot No: 276

  Lot: 276

  BEŞİKTAŞ 16. ŞAMPİYONLUK HATIRA (SET) BEYAZ KUTULU

  TLSold
 • BEŞİKTAŞ 16. ŞAMPİYONLUK HATIRA (SET) SİYAH KUTULU

  Lot No: 277

  Lot: 277

  BEŞİKTAŞ 16. ŞAMPİYONLUK HATIRA (SET) SİYAH KUTULU

  TLSold
 • 2020 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ (BRONZ-GÜMÜŞ HATIRA PARA) 2'Lİ TAKIM-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 278

  Lot: 278

  2020 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ (BRONZ-GÜMÜŞ HATIRA PARA) 2'Lİ TAKIM-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2020 YILI TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI DARPHANE HATIRA BRONZ-GÜMÜŞ PARA SETİ-KUTULU SERTİFİKALI

  Lot No: 279

  Lot: 279

  2020 YILI TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI DARPHANE HATIRA BRONZ-GÜMÜŞ PARA SETİ-KUTULU SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2013 ATATÜRK'ÜN ANITKABİR'DE 60.YIL HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 280

  Lot: 280

  2013 ATATÜRK'ÜN ANITKABİR'DE 60.YIL HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 NASREDDİN HOCA'NIN 800.DOĞUM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 281

  Lot: 281

  2008 NASREDDİN HOCA'NIN 800.DOĞUM YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 GELENEKSEL TÜK EL SANATLARI SERİSİ (7) TAKILAR VE KULLANIM EŞYALARI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 282

  Lot: 282

  2012 GELENEKSEL TÜK EL SANATLARI SERİSİ (7) TAKILAR VE KULLANIM EŞYALARI HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 KIZILADA FENERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 283

  Lot: 283

  2008 KIZILADA FENERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 KELOĞLAN HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 284

  Lot: 284

  2009 KELOĞLAN HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 BERGAMA (ANTİK KENTLER SERİSİ-6) HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 285

  Lot: 285

  2012 BERGAMA (ANTİK KENTLER SERİSİ-6) HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2008 KÜMBETLER SİVAS VE KAYSERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 286

  Lot: 286

  2008 KÜMBETLER SİVAS VE KAYSERİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 İZMİR SAAT KULESİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 287

  Lot: 287

  2012 İZMİR SAAT KULESİ HATIRA GÜMÜŞ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 NASREDİDN HOCA MASAL KAHRAMANLARI SERİ NO : 1 HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 288

  Lot: 288

  2015 NASREDİDN HOCA MASAL KAHRAMANLARI SERİ NO : 1 HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2016 NASREDİDN HOCA MASAL KAHRAMANLARI SERİ NO : 2 HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 289

  Lot: 289

  2016 NASREDİDN HOCA MASAL KAHRAMANLARI SERİ NO : 2 HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2017 MASAL KAHRAMANLARI SERİSİ NO:3 NASREDDİN HOCA YE KÜRKÜM YE HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 290

  Lot: 290

  2017 MASAL KAHRAMANLARI SERİSİ NO:3 NASREDDİN HOCA YE KÜRKÜM YE HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2012 SAYIŞTAY'IN 150.YILI HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 291

  Lot: 291

  2012 SAYIŞTAY'IN 150.YILI HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ HATIRA BRON PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 292

  Lot: 292

  2015 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ HATIRA BRON PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHBİRİ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 293

  Lot: 293

  2015 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHBİRİ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 YAVUZ MUHAREBE KRUVAZÖRÜ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 294

  Lot: 294

  2015 YAVUZ MUHAREBE KRUVAZÖRÜ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 NUSRET MAYIN DÖŞEME GEMİSİ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 295

  Lot: 295

  2015 NUSRET MAYIN DÖŞEME GEMİSİ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 296

  Lot: 296

  2015 MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2010 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (DERİCİLİK-SU MATARASI) HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 297

  Lot: 297

  2010 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (DERİCİLİK-SU MATARASI) HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2009 KELOĞLAN HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 298

  Lot: 298

  2009 KELOĞLAN HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2015 SARIKAMIŞ HAREKATI 100.YIL HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 299

  Lot: 299

  2015 SARIKAMIŞ HAREKATI 100.YIL HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold
 • 2014 950.FETİH YILI HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  Lot No: 300

  Lot: 300

  2014 950.FETİH YILI HATIRA BRONZ PARA-SERTİFİKALI

  TLSold